Yritys

Toiminta-ajatus

Osk Äänekosken Kak on osuuskuntamuotoinen jäsentensä kuljetuskalustoa markkinoiva yritys. Yritys jalostaa ja myy markkina-alueensa johtavana alan yrityksenä maa-aineksia maarakentajille, kunnille ja kiinteistöille.

Jalostustoiminnassaan yritys pyrkii tuottamaan palveluita ja tuotteita, joihin kohdistuvat korkeat tuotto-odotukset ja joita asiakkaat pitävät laadukkaina. Jalostustoiminta vaatii riittävästi maa-ainesvarantoja, jotta yksikkökohtaiset kustannukset jäisivät mahdollisimman alhaisiksi. Yritys pyrkii aina keskittymään toiminnassaan ydinosaamisensa alueille. Valitulla strategialla se voi tuottaa jäsenistölleen taloudellista lisäarvoa ja kasvattaa yrityksen arvoa.