Maa-ainestoiminta

Haluamme pientalorakentajan onnistuvan elämänsä yhdessä tärkeimmistä hankkeista. 
Olemme koonneet tähän selitykset maa- ja kiviainesten käyttötarkoituksesta pienrakentamisen maanrakennustöissä. Kun oikeaa lajiketta käytetään oikeaan tarkoitukseen, saavutetaan maanrakennustöissä tärkeät tiiviys-, kantavuus- ja routimattomuusvaatimukset sekä estetään kosteudesta johtuvat vauriot rakenteelle. 

 • Sisä- ja ulkopuoliset täytöt
 • Jakava murske, kantava murske
 • Muuraushiekka
 • Kivituhka tai seulottu sora
 • Sepeli tai singeli
 • Pintamurske
 • Leikkikenttäsora
 • Kekkilä mullat
 • Sepeli
 • Kiviainekset pientalorakentajalle
 • Salaojasora

Lähetä tarjouspyyntö tai anna palautetta >>