Ympäristöarvot

Ympäristöasioiden kehittäminen on sisäistetty yrityksessämme osaksi pitkäjänteistä toimintaa. Kehittämisen painopisteet keskittyvät erityisesti energian säästöön liikenteessä, ympäristöriskien ennaltaehkäisyyn maa-ainesten otossa ja jalostusriskien ympäristöriskien hallintaan. 

Maa-ainesten otossa erittäin tärkeän suojeltavan osa-alueen muodostavat pohjavesien suojelu ja maisemalliset arvot. Näihin keskeisiin kysymyksiin olemme hakeneet parhaiten sopivat ratkaisut eri viranomaistahojen kanssa yhteistyössä. Myöskin alueiden naapuruston mielipide on meille tärkeä. 

Ympäristöajatteluamme ohjaavat keskeisten yhteistyökumppaniemme ja sidosryhmiemme odotukset ja laatukriteerit. Pidämme ympäristötyötä toimintamme kannalta tärkeänä ja vaativana painopistealueena. Tulevaisuudessa koemme, että tuotteisiimme kohdistuvat ympäristövaatimukset tulevat yhä kiristymään. Tuotteisiin liittyviin ympäristövaatimuksiin vaikuttavat lisääntyvästi mm. jalostusprosessin energiatehokkuus ja jalostusaste. Varsinkin viimeksi mainittu ominaisuus liittyy uusiutumattomien luonnonvarojen vähenemiseen. 

Lähitulevaisuudessa on tärkeää, että tunnemme koko toiminta- ja tuotantoketjumme alihankkijamme, liikennöitsijät mukaan lukien. Ympäristöasioihin sitouttaminen vaatii koko henkilöstön koulutusta. Tulemme lähitulevaisuudessa panostamaan henkilöstömme ja alihankkijoidemme ympäristöosaamiseen. Haluamme kertoa avoimesti toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista myös asiakkaillemme.